HomeOver onsANBI
Over ons

ANBI

ANBI

Theater De Regentes is als stichting aangemerkt als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Doel

Statutair heeft de stichting ten doel: het uitvoeren zomede bevorderen van kunstbeoefening in de meest brede zin. De Stichting heeft een bestuursmodel en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van De Regentes is onbezoldigd. Voor salarissen van medewerkers wordt door De Regentes gekeken naar CAO Podia. De organisatie voldoet aan de Code Cultural Governance (CCG), de Code Culturele Diversiteit (CCD) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Doneren

Voor donateurs aan culturele ANBI’s geldt een belastingaftrek.

Bestuurssamenstelling

Karin Klaassen, voorzitter
Simone Barel, secretaris
Hans Buurman, penningmeester
Sannah Lasqad, algemeen lid
Suzanne van der Pijll, algemeen lid
Bas Berends, algemeen lid

Publicaties

Hieronder staan de meest recente jaarverslagen (terugblik) en jaarrekeningen en het meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

Jaarverslag 2023
ANBI publicatieformulier 2023
Jaarverslag 2022
Terugblik 2021
Verkorte Balans en Resultatenrekening 2021
Meerjarenbeleidsplan 2021-2024