HomeOver onsANBI
Over ons

ANBI

ANBI

Theater De Regentes is als stichting aangemerkt als ANBI.  Een ANBI is…

Doel

Statutair heeft de stichting ten doel: het uitvoeren zomede bevorderen van kunstbeoefening in de meest brede zin. De Stichting heeft een bestuursmodel en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van De Regentes is onbezoldigd. Voor salarissen van medewerkers wordt door De Regentes gekeken naar CAO Podia. De organisatie voldoet aan de Code Cultural Governance (CCG), de Code Culturele Diversiteit (CCD) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Doneren

Voor donateurs aan culturele ANBI’s geldt een belastingaftrek.

Bestuurssamenstelling

Karin Klaassen, voorzitter
Simone Barel, secretaris
Hans Buurman, penningmeester
Sannah Lasqad, bestuurslid

Publicaties

Hieronder staan de meest recente jaarverslagen (terugblik) en jaarrekeningen en het meerjarenbeleidsplan 2017-2021.

Terugblik 2021
Jaarrekening 2021
MeerjarenBeleidsplan 2021-2024
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Terugblik 2020
Jaarrekening 2020
Terugblik 2019
Jaarrekening 2019