HomeOver onsPartners
Over ons

Culturele en
sociale partners

Onze partners

Als theater voor en door de buurt werken we veel samen met culturele en sociale partners en diverse (gast)programmeurs uit de buurt. Daardoor kunnen we een variëteit aan programma’s bieden voor verschillende publieksgroepen, zijn we een springplank voor ongekend talent en betrekken we buurtbewoners die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen.

Samenwerking

De Regentes hecht veel waarde aan partnerschappen in de buurt, de stad en in het land. Door het delen van kennis en ervaring, best practices en netwerken komen we samen verder. Soms is samenwerken alleen faciliteren, soms is het ondersteunen, soms intensief coachen en soms is het een gelijkwaardige samenwerking waarbij we samen optrekken, zoals bij de gastprogrammeurs, om nieuwe diverse programma’s mogelijk te maken.

Zo werkt De Regentes werkt regelmatig samen met culturele partners uit de buurt en is vanaf 2021 een vierjarige intensieve samenwerking gestart met welzijnspartner Wijkz Segbroek. Samen maken we cultuur voor iedereen!

De Participatie federatie

De Regentes is actief lid van De Participatie Federatie (dPF): een samenwerkingsverband tussen negen Nederlandse podia/werkplaatsen uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht en het LKCA. DPF staat voor diversiteit, inclusiviteit en vernieuwing van cultuurparticipatie in de praktijk.

Samen willen we ervoor zorgen dat het culturele landschap in Nederland ruimte biedt aan iedereen en een afspiegeling wordt van onze diverse samenleving. Door middel van een bottom-up-aanpak geven we nieuwe makers de mogelijkheid om aan de weg te timmeren en proberen we op die manier het culturele beleid van binnenuit door te ontwikkelen.

De Regentes heeft veel geleerd door te experimenteren en te doen, maar ook door kennisdeling met collega’s.

De afgelopen jaren was theater De Regentes onder andere onderdeel van:
– Proeftuin Cultuurankers met de regio 2019-2020, van het Ministerie van Cultuur en Onderwijs
– Fonds voor Cultuurparticipatie: Regeling Meemaakpodium 2019-2020
– Fonds voor Cultuurparticipatie: Regeling Samen Cultuur Maken
– De Participatie Federatie: aanvraag BIS 2021