HomeActueelAdvies Kunstenplan 2025-2028
ADVIES KUNSTENPLAN 2025-2028:

Theater De Regentes stevig verankerd in buurt en stad!

Goed nieuws! Theater De Regentes heeft een positief advies ontvangen op haar subsidieaanvraag voor het Meerjarenbeleidsplan Cultuur 2025-2028 als Cultuuranker voor het Stadsdeel Segbroek, mét de noodzakelijke financiële versteviging om de bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen. Het gevraagde subsidiebedrag is volledig gehonoreerd. 

De Commissie is enthousiast over het meerjarenbeleidsplan 2025-2028 van Theater De Regentes en de passie die daaruit spreekt (…)  Mede dankzij het grote aandeel cultuurparticipatie en community art sluit de programmering volgens de Commissie goed aan bij de belevingswereld van de wijkbewoners. Ook gastprogrammering zorgt naar het oordeel van de Commissie voor aansluiting bij verschillende doelgroepen. Doordat missie en visie tot uitdrukking komen in de programmering, heeft Theater De Regentes volgens de Commissie een herkenbare artistieke signatuur (…)Theater De Regentes vervult volgens de Commissie zijn Cultuurankertaak zeer compleet en behoudt tegelijk zijn verantwoordelijkheid als middenzaal met stadsbrede aantrekkingskracht. Daarmee is het volgens de Commissie van groot belang voor Segbroek en daarmee voor Den Haag.” 

De Regentes komt uit een financieel moeilijke situatie en kan met deze toekenning eindelijk de noodzakelijke verbeteringen aanbrengen in de bedrijfsvoering en duurzaam bouwen aan de toekomst als Cultuuranker, bruisend buurttheater en multicultureel stadspodium voor en in Den Haag.  

Het team en bestuur van Theater De Regentes zijn supertrots op de waardering die de commissie uitspreekt in haar conclusie.