HomeAgendaNeandria (T/EN) – Movies that Matter
Agenda
di 26 mrt
Festival & Film

Neandria (T/EN) – Movies that Matter

Moedige jonge vrouw in Turks dorp

Tiener Suna is atleet en woont met haar moeder in een Turks bergdorp. Het is hier zoals overal. Oude mannen die alles denken te weten zijn de baas, milieuvernietiging dreigt en hebzucht klopt in de meeste harten. In dit dorp lijken alleen de jongeren op zoek te zijn naar vrijheid.

Suna’s succes als atleet is de enige hoop van haar moeder op een mooie toekomst. En dus traint Suna elke dag meedogenloos. Suna’s oom, het dorpshoofd, speurt altijd naar manieren om een schuld af te lossen. Zijn vrouw, met wie hij een gedwongen huwelijk heeft, blijft weglopen om telkens weer aan de rand van het dorp te worden gevonden. De 12-jarige Filiz maakt YouTube-video’s en roept dat ‘er niets gebeurt!’.

Maar dingen gebeuren wel. Een jonge imam arriveert en hij is vreemd: hij vergeet de oproepen tot gebed en brengt zijn nachten door op de berg. Een dood meisje wordt in de rivier gevonden en een conflict rond de steengroeve escaleert. Mensen lijken gek te worden. Suna is de enige met de onschuld en moed om te vragen: ‘Wie heeft het recht om te bepalen wat goed is?’ In dit dorp is de macht aan een herdefinitie toe. En het moedige hart van een jonge vrouw is de beste plek om te beginnen.

EXTRA: Introductie door Ahmet Boyacioglu en aftertalk met Ahmet en Dicle Gulsahin van (http://www.dutchculture/nl).

EN

Suna is a teenage athlete, living with her mother in a mountain village in Turkey. Here, it’s the same as everywhere. Things are run by older men who know it all, environmental destruction looms, and greed beats in most hearts. In this village, only the young seem to search for freedom.

Suna’s success as an athlete is her mother’s only hope for a more abundant future. And so, Suna relentlessly trains every day. Suna’s uncle, the village headman, is always on the lookout for ways to close his debt. His wife, whom he married by force, keeps eloping only to be found on the outskirts of the village each time. 12-year-old Filiz shoots YouTube videos and feels ‘nothing happens!’.

But things happen. A young imam arrives, and he is strange: he forgets the calls to prayer and spends his nights on the mountain. A dead girl is found in the river and a conflict around the stone quarry escalates. People seem to go crazy. Suna is the only one with the innocence and courage to ask: ‘Who is to tell you what is good?’ Here in this village, power needs re-definition. And a young woman’s brave heart is the best place to start.

EXTRA: Introduction by Ahmet Boyacioglu and aftertalk with Ahmet and Dicle Gulsahin from DutchCulture.nl (http://www.dutchculture/nl).