HomeAgendaDareyn Q.7
Agenda
vr 1 mrt
Muziek

Dareyn Q.7

traditionele muziek met roots uit Istanbul en the Silk Road

Dareyn combineert op eigentijdse wijze de mystieke klank van de kemenche – met haar erfgoed van traditionele muziek afkomstig uit Istanbul en the Silk Road – en de diepgewortelde klank van de cello. Hun repertoire is geïnspireerd op de schoonheid van de modaliteit, het dynamische karakter van het strijken en de rijke wereld van ritmes. Hun muziek creëert, door middel van gemengde improvisaties en unieke composities, dialogen waarin het bestaan ​​van onuitgesproken verhalen aanwezig is in de verbeelding van elke luisteraar.


Dareyns meest recente repertoire in deze nieuwe opzet is een uitnodiging om je eigen verhaal over leven, dood en uiteindelijk het Zelf te ontdekken. De sentimentele composities nemen het publiek mee op een reis naar het verkennen van hun innerlijke zeven hemelen, van zaad tot groei tot verlichting. Elke hemel activeert zijn eigen kwaliteit, zoals vertegenwoordigd door de planetaire energieën, gebaseerd op hun historische, esoterische en psychoanalytische verhalen en interpretaties in christelijke, hindoeïstische, islamitische, joodse en Afrikaanse bronnen. Het publiek wordt verwelkomd met een uitnodigend intermezzo dat de energie van geboorte, Eenheid, licht en zachtheid met zich meebrengt; gericht op het voorbereiden van (lichaam, geest en) ziel op de reis door de 7 hemelen.

EN:
Dareyn combines the mystical sound of the kemenche – with its heritage of traditional music originating from Istanbul and the Silk Road – and the deep-rooted sound of the cello in a contemporary fashion. Their repertoire takes its inspiration from the beauty of modality, the dynamic character of bowing and the rich world of rhythms. Their music, through blended improvisations and unique compositions, creates dialogues where the existence of unspoken narratives is present in the imagination of each listener.


Dareyn’s most recent repertoire with this new set up is an invitation into discovering one’s own story of life, death, and ultimately, Self. The sentimental compositions takes the audience on a journey into exploring their inner 7 heavens, from seed to growth into enlightenment. Each heaven activates its own quality, as represented by the planetary energies based on their historical, esoteric, and psychoanalytical stories and interpretations in Christian, Hindu, Islamic, Jewish, and African sources. Audience is welcomed by an inviting interlude that brings in the energy of birth, Oneness, light and softness; aimed at preparing the (body, mind, and) soul for the journey through the 7 heavens.

Line Up:
Emine Bostanci (TR)
Maya Fridman (NL)
Franz von Chossy (DE)
Vinsent Planjer (NL)