HomeActueelVacature: twee bestuursleden
word jij een van

onze nieuwe bestuursleden?

Theater De Regentes is op zoek naar twee bestuursleden.
(Onbezoldigd, 6 vergaderingen per jaar + betrokkenheid bij diverse activiteiten)

Theater De Regentes is een bruisend buurttheater, Cultuuranker van Stadsdeel Segbroek en multicultureel stadspodium in Den Haag. Als theater voor en door de buurt brengen we cultuur dichtbij voor iedereen. Toegankelijk, divers en verbindend zijn onze kernwaarden; met een professioneel team en 100 vrijwilligers bieden wij een warm bad aan bezoekers en artiesten. Jaarlijks zijn er ca 400 activiteiten en voorstellingen en verwelkomen we 37.000 bezoekers. Het theater is gevestigd in een bijzonder en monumentaal gebouw: een 100-jaar oud zwembad. 


De dagelijkse leiding van het theater ligt bij de directie. De directie legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting tijdens de bestuursvergaderingen, ca 6 keer per jaar. Daarnaast zijn de bestuursleden sparringpartner voor de directie. De Stichting gaat het komende jaar over van een bestuursmodel naar een Raad van Toezichtmodel.

Het bestuur bestaat uit vier betrokken en enthousiaste leden. Om het bestuur verder te verstevigen willen we het bestuur uitbreiden met twee leden, bij voorkeur met een van de volgende profielen:

  • Ervaring in bedrijfsleven en ondernemerschap, of
  • Politieke/bestuurlijke ervaring


Wat bieden wij? 

  • Een enthousiast en zeer betrokken team
  • Vier gedreven collega-bestuursleden met elk een eigen domein van expertise
  • De mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de impact van een bijzonder theater in een uniek gebouw 
  • Gratis toegang tot voorstellingen en activiteiten

De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken:  

  • Een gesprek met twee leden van het bestuur 
  • Een gesprek met de directie

Wij geloven dat verscheidenheid aan perspectieven, achtergronden en inzichten binnen onze organisatie bijdraagt aan de kwaliteit en het draagvlak van ons werk. Binnen het bestuur en in de organisatie zetten we ons actief in om een theater te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. 

Inlichtingen en reacties: Voor meer informatie kun je contact opnemen met zakelijk leider Berber Kroon via berber@theaterderegentes.nl . Sollicitaties voorzien van een korte motivatiebrief en C.V. zien we graag per mail tegemoet voor 24 juni 2023 via hr@theaterderegentes.nl